Celbewustzijns•Vergeestelijking in Helder(onder)wijs (CVH) De Cellsite – Ultrageneratief Sociobiologisch Helder(onder)wijs (USH)

Elkeen is in staat om zijn/haar Omgevingsintegratief Heldercelweten (Cellsite) spontaan ter beschikking te stellen van het Hoogtransitieve en Hooggeneratieve Omgevingsleven (HHO) wat ultrasociogeneratief onderwijsbaar is.

Pierre