Integratie der Kosmiciteit* en Diepkosmiciteit (IKD) – Ultrageneratief Chemokosmologisch Helderonderwijs (UCH)

Elk nieuwe kosmochemische integratie wordt helderspontaan deel van het vergeestelijkte Celbewustzijn en van het vergeestelijkte Wereldcelbewustzijn onzer Aarde wat ultrageneratief helderonderwijsbaar is.

Beatrijs & Pierre

*Helderbeleven en helderbereizen onzer Universum

Quarkariteit Nucleariteit Atomariteit Moleculariteit Cellulariteit Menselijkheid Landschappelijkheid Planetariteit Solariteit Glactariteit Klustrariteit Kosmiciteit