Cellulair Contact met de Hemellichamen (CCHi) – Ultrageneratief Bioastrofysicochemisch Helderwijs (UBafcH)

Elk hemellichaam ooit kan geestcellulair gecontacteerd worden wat ultrageneratief helderonderwijsbaar is. Elke UBafcH-presentatie/meditatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen spontaan onze hemellichamen leert contacteren en beraden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

CCHii Cellulair Contact met de Hemellichamen – Ultrageneratief Ecoastrofysicochemisch Helderwijs (UEafcH)

CCHiii Cellulair Contact met de Hemellichamen – Ultrageneratief Geoastrofysicochemisch Helderwijs (UGafcH)