Integratie der Quantumbiofysicochemie (IQbfc) – Ultrageneratief Biofysicochemisch Helderwijs (UBfcH)

De mogelijkheid om quantumbiofysicochemisch te integreren of in pure celvergeestelijking te gaan kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden.

Pierre

IQebfc Integratie der Quantumeconobiofysicochemie (UEbfcH)

IQefc (UEefcH) / IQgfc (UEefcH)