Geestslaapmeditaties onzer Aarde (GA) De Hierogamie* – Ultrageneratief Sociobioecologisch en Sociobiogeologisch Heldererflandschapsonderwijs (USSH)

Alle negen Erfgemeenschapslagen onzer Aarde zijn vergeestelijkt en kunnen in Geestslaap gemetaboliseerd worden wat ultrasociogeneratief kan onderwezen worden. Elke USSH-presentatie/meditatie wordt ultrasociogeneratief gegeven zodat elkeen deze nieuwe ultrageodynamieken heldercelbewust leert herkennen, begrijpen en geestverlichamelijken zodat elke erfgemeenschap puurgeestelijk leert verbinden in al zijn/haar erfdelen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

Ultrasociobioeco/biogeo/ecogeomologie ea.

Erfgemeenschapsdelen onzer Geest•Aarde : Tabernakelkern•Aarde / Tabernakel•Aarde / Primordiale Aarde / Tectonische Aarde / Stratigrafische Aarde / Pedologische Aarde / Industriele Aarde / Zwaarwater•Aarde / Water•Aarde

*Elk Harer Emergentionele Erfdelen en Erflagen werden zeer minutieus•omvattend bijeengezocht en cellulair geintegreerd zodat Zij tesamen hun Geestelijke Wederthuiskomst konden bewerkstelligen waardoorheen al haar kinderen zijnde reuzen, mensen, primaten, dieren, planten, zwammen, insecten, mineraalkristallen en mineralen eindelijk medepuurgeestelijk kunnen opstaan.