Integraties der Primordiale Tabernakelkegelstructuren (IPTk) – Ultrageneratief Chemogeologisch Heldererflandschapsonderwijs (UCHel)

Elke Tabernakelkegel onzer Aardekern kan ultrageneratief onderwezen worden.

Beatrijs & Pierre

Ultrachemogeomologie ea.

Wijsheidsheemkundige Kring Het Tabernakel

IGGG Integratie der Geestmenselijkheid, Geestlandschappelijkheid en Geestplanetariteit

IRW Integratie van het Rad van Wedergeboorte Het Rad van Ixioon