Georg Pawer Instituut voor Mineralogische Myst(agog)iek (GIMM) – Ultrageneratief Ethnomineralogisch Helderlandschapsonderwijs (UEmHl)

Elk mineraal(kristal) en elk landschapsmineraal(-) kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UEmHl-presentatie/meditatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen het (omgevings)belichamen der mineralen en mineraalkristallen leert kennen en begrijpen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultra(archaeo)minerobio/eco/geomologie

IMEL Integratie der Mineralogische Emergenties en Landschapsemergenties

Georgius Agricola (Glauchau 24.III.1494-Chemnitz 21.XI.1555)