Francois Rabelais Instituut voor Reuzenmyst(agog)iek (FIR) – Ultrageneratief Gigantoecologisch Helderlandschapsonderwijs (UGeHl)

Elke reuzengestalte en elke reuzenlandschapsgestalte is ultrageneratief onderwijsbaar.

Beatrijs & Pierre

EG Energetische Giganthropologie

IELR Integratie der Emergenties en Landschapsemergenties der Reuzenrassen

(La Deviniere/Chinon 1483-Parijs 9.IIII.1553)