Hedendaagse Hemelmystiek en Hemelmystagogiek (HHH*) – Ultrageneratief Kosmopneumatologisch Transwijs (UKpT°)

Elke astronomische wetenschap wordt reeds geestlichamelijk beoefend en/of onderwezen en kan nu dus integraal ultrageneratief onderwezen worden. Elke UKpT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen de vele Hemelen leert helderschouwen en heldervoelen zodat de ontelbare mogelijkheden van heldergeesttalentmatig Hemelbelevend Onderzoek en Onderwijs of HOO eindelijk kunnen begrepen worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoexobio•eco•geomologie ea.

*De vele vormen van Hemellichaammyst(agog)iek worden reeds spontaan (reis)visioendroommatig aangeboden door onze Vergeestelijkte Aarde aan alle beschikbare (hoog)sensitieven, (-)transitieven en (-)generatieven die zich aan de verschillende stille Energetische Landschapsuniversiteiten verder kunnen bekwamen in vele exopneumatologische vakken zoals astrobio•eco•geomologie, glactobio•eco•geomologie en kosmobio•eco•geomologie.

Geesthemelstroomkundige Kring Bavo

HAA** Hedendaagse Aartsmystiek en Aartsmystagogiek – (UGpT)

HMM Hedendaagse Mystiek en Mystagogiek – (UPT)

**Dit wordt door onze Vergeestelijkte Aarde reeds bio•eco•geovisioensmatig aangeboden aan alle Mystieke Instituten (TBI/CI) en Mystieke Genootschappen (RG) die Omgevingsbelichaamd Geestlichamelijk Onderzoek (OGO) in stilte vooropstellen.

°De Kosmopneumatologie is de Kosmoenergetische Transgeneratieve Anthropologie waarin de zeer komplexe nieuwwetenschappelijke transgenerativiteit de vage quantumhistorische mysticiteit volledig vervangt en de vele honderden invalshoeken dezer website zijn daar de eerste stille hogere getuige van.

IS Integratie der Stigmatologie°° – Ultrageneratief Kosmodeuteriologisch Transwijs (UKdT)

Generodeuteriobio•eco•geomologie ea.

°°De zeer specifieke stigmatisatie(bee)weg van elke betrokken hoogtransitieve kan (energetisch) opgevraagd worden in het Hemelpijnhuis.

IA Integratie der Angelologie¤ – Ultrageneratief Kosmomoleculair Transplasmawijs (UKmT)

¤De Drie Heerschappijen : Serafijnen CO / Cherubijnen HO / Kinderen van Sadhana¤¤ NO

¤¤’UR-Ewigkeit in Raum und Zeit’ Anita Wolf AWF&V 1950)