Integratie der SASS*•Sterren (ISS) – Ultrageneratief Palaeoastronomisch Transsterwijs (UPaT)

Elke stokoude sassster kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UPaT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat al deze zeer voorname geesthemellichaampsychologieën eindelijk kunnen helderingevoeld en heldergemetaboliseerd worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generopalaeoastrobio•eco•geomologie ea.

*Small Accreted Stellar System Stars

VS Vergeestelijking der Sasssterpsychologieën – Greta (Geestplantkunde) / Ludo (Geestwaterkunde) / Pasto (Geestgeluidkunde) / Christo (Geestpneumatologie) / Zara (Geestverruimingskunde) / Mato (Geestgeschiedkunde) / Silo (Geestpedagogie) / Jaspé (Geestrijkdom) / Numi (Geestvoedingskunde) / Bavo (Geestagogie) / …

Alle Oudgeeststerpsychologieën zijn (energetisch) opvraagbaar in het Reuzensterheemhuis.