Integratie der Astronoömie* (IA) – Ultranoögeneratief Astrosociobioecogeologisch Transsterwijs (UAsbegTs)

Elke Vergeestelijkte Melkwegster kan nu ook socio(bio•eco•geo)noömisch gedragen worden wat eindelijk ultranoögeneratief kan onderwezen worden. Elke UAsbegTs-presentatie wordt ultranoögeneratief gegeven zodat alle geesttalentlichamen der Geestambachtenarij dit Harmonisch Hemelsamenspel kunnen leren helderlichaamschouwen en helderlichaamverwerkelijken. Een kleine natuursapvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Noöastrobioecogeomologie ea.

IAG Integratie der Astro•Geonoömie

IAE Integratie der Astro•Econoömie

IAB Integratie der Astro•Bionoömie

*Deze Verwerkelijking gebeurde via de belichamingsvergeestelijking van de Energetische Astronomie waardoor het dwangmentaal der sterrewetenschappen spontaan verdampte.