Integratie der Socionoömie* (ISi) – Ultrageneratief Noösociobioecogeologisch Transwijs (UNsbegT)

Elke sociaal instituut en elk politiek instituut wordt reeds in stilte econoömisch vergeestelijkt wat eindelijk ultrageneratief onderwezen kan worden. Elke UNsbegT-presentatie wordt ultrasociogeneratief gegeven zodat elkeen die dat verlangt de talentlichaamsvergeestelijking van de vele energetische burgerraden, de energetische burgerlandschapsraden en de energetische burgerplaneetraden kan leren helderschouwen en heldermetaboliseren zodat het stille volksleiden in oorzakelijkheid en inzichtelijkheid eindelijk kan begrepen worden. Ook de vele energetische burgerondernemingsraden en de vele energetische burger(groot)landschapsondernemingsraden zijn mettertijd deelachtig aan deze hoognodige natuurambachtelijke omgevingstalentvergeestelijkingen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

ISii Integratie der Socioeconoömie – (UNsebegT)

IKi Integratie der Kosmosocionoömie – (UNesbegT)

IKii Integratie der Kosmosocioeconoömie – (UNesebegT)

*Geestburgerberadingsleergangen kunnen steeds (energetisch) opgevraagd worden in het Energetisch Wereldburgerraadhuis te 2880 Bornem België waar het (groot)dorp zelf een sterke eigen Energetische Geestelijke Burgerdorpsraad bezit die van alle energetische markten thuis is maar ook tegelijkertijd (in geestburgerlijke wederkerigheid dus) een Energetische Geestelijke Burgerplaneetraad en hoger aanbiedt vanuit het Burgerraadhuis. Elke mogelijkheid tot geest(landschaps)talentvervolmaking is dus dichterbij dan je vermoedt.