Integratie der Exogeobacteriologie (IEi) – Ultrageneratief Exogeobacteriologisch Transwijs (UEgbT)

Elke exobacterie kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UEgbT-presentatie wordt ultrabacteriogeneratief gegeven zodat elkeen die dat verlangt deze reuzenbactzrieën kan leren helderschouwen en heldervoelen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoexomicrobio•eco•geomologie ea.

VSEG Vergeestelijking der vele Soorten Exobacterieën (en hun Geestbacteriepsychologieën) : Acidophulus (Geestsyndromologie) / Trimonium (Chromosomale Geestsyndromologie) / Astrokokken (Geestinfectiologie) / Shaladium (Geesthematologie) / Philsodium (Geestneurobiologie) / P&A (Interne Geestgeneeskunde) / …

Geestbacteriestroomkundige Kring* P&A

*Exoplanetaire bacteriologieën kunnen (energetisch) opgevraagd worden in het Reuzenbacterieheemhuis.

IEii Integratie der Exosociogeobacteriologie – (USegbT)

VMA Vergeestelijking der Medische Astrologie : Archimedea (Degeneratieve Geestgeneeskunde) / …

Geestmacrobacteriestroomkundige Kring* Archimedea

*Exoplanetaire macrobacteriologieën kunnen (energetisch) opgevraagd worden in het Reuzenmacrobacterieheemhuis.