Integratie der Exogeozoölogie (IE) – Ultrageneratief Exogeozoölogisch Transwijs (UEgzT)

Elk exodier ooit kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UEgzT-presentatie wordt ultrazoögeneratief gegeven zodat elkeen die dit verlangt deze reuzendieren kan leren helderschouwen, heldervoelen en heldermetaboliseren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoexozoöbio•eco•geomologie ea.

VSEG Vergeestelijking der vele Soorten Exodieren (en hun Geestdierpsychologieën) : Reuzenhaai (Tika) / Reuzenokapi (Zino) / …

Geestdierstroomkundige Kring* Tika

*Exoplanetaire zoölogieën kunnen (energetisch) opgevraagd worden in het Reuzendierheemhuis.

IE integratie der Exogeoprimatologie – (UEgpT)

VSEG Vergeestelijking der Vele Soorten Exoprimaten (en hun Geestprimaatpsychologieën) : Reuzenbrilaap (Aura) / …

Geestprimaatstroomkundige Kring** Aura

**Exoplanetaire primatologieën kunnen (energetisch) opgevraagd worden in het Reuzenprimaatheemhuis.