Integratie der Selenologische Mineralogie (ISMi) – Ultrageneratief Mineroselenologisch Transplaneetwijs* (UMsTi)

Elk Lunair gesteente kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UMsT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat eenieder dit geomineralogisch vergeestelijkingsproces leert helderschouwen en heldermedemetaboliseren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgiē

Generomineroselenomologie ea.

*Transplaneetwijs wil zeggen dat het Maanbewustzijn haar eigen detailvergeestelijking komt medehelderbegeleiden zodat haar Eigentrilling door elkeen kan helderverkend worden.

Geestmaanheemkundige Kring Selene

IBB Integratie der Bioselenochemie en Bioselenofysica – (UBBT)

IEE Integratie der Ecoselenochemie en Ecoselenofysica – (UEET)

ISMii Integratie der Saturniaanse Mineralogie – (UMsTii)