Integratie van het Hoogtransitiviteitsonderwijs (en Hooggenerativiteitsonderwijs) (IHi) – Ultrageneratief Agogobiologisch Transmineraalwijs* (UAbT)

Elke vorm van omgevingsbelichaamd overdrachtelijk onderwijs of OOO kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UAbT-presentatie wordt hooggeneratief gegeven zodat de transitieve overdrachtelijkheid vanuit elke groep der Levenden vermag heldergeschouwd, helderbegrepen en heldergemetaboliseerd worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoagogomicro**•biomologie ea.

IHii – (UAeT)

IHiii – (UAgT)

GTTLi Geestlandschappelijke Transgeneratieve Telemeditaties der Levenden dagelijks tss 21.00u. en 22.30u.

Des Maandags : Geestmineralogische Transgeneratieve Telemeditaties.

Des Dinsdags : Geestentomologische Transgeneratieve Telemeditaties.

Des Woensdags : Geestmycologische Transgeneratieve Telemeditaties.

Des Donderdags : Geestbotanische Transgeneratieve Telemeditaties.

Des Vrijdags : Geestzoölogische Transgeneratieve Telemeditaties.

Des Zaterdags : Geestprimatologische Transgeneratieve Telemeditaties.

Des Zondags : Geestanthropologische Transgeneratieve Telemeditaties.

Geestkundige Kring Terra

*Het Transmineraalwijs draagt dus in stilte ook het Transinsectwijs, het Transzwamwijs, het Transplantwijs, het Transdierwijs, het Transprimaatwijs en het Transmenswijs.

**Het Transeencelligenwijs der Geestprokaryoten wordt afhankelijk van het Transwijze Zwaartepunt gewoon meegenomen in onze Geestmeditaties.

GTTLii Geesthemellandschappelijke Transgeneratieve Telemeditaties der Kosmisch Levenden zijn ook dagelijks beschikbaar tss 21.00u. en 22.30u. ttz de Maan-, Planeet-, Ster-, Binnenmelkweg-, Melkweg-, Kluster- en Filamentdraagkrachtigen die hun Hogere Telewederkerigheidsmeditaties tegelijkertijd aanreiken.

Vergelijkende Telemeditatieve Reisvisionaire Verklaringen en/of Oneirobio•ecomologische Duidingen zijn steeds vrij opvraagbaar op onze respectievelijke LinkedInpmails.