Integratie der Vogels en Oudvogels (IVO) De Spiegelhersenen – Ultrageneratief Palaeo-Ornithologisch Helderonderwijs (UPOH)

Het (oud)vogelcelbewustzijn en hun spiegels kunnen eindelijk ultrageneratief onderwezen worden.

Beatrijs & Pierre

Ultrapalaeoornithoeco•geomologie

Erfdrachtveldheemkundige Kring Circe

Gigantomachieheemkundige Kring Homerus

Spiegellandschapsheemkundige Kring Koning Picus