Omgevingsintegratieve Uitvaartsverzorgingen (OUi) De Verinnerlijking – Ultrageneratief Sociobiomologisch Helder•Wedervaren (USHW)

Elke uitvaartsplechtigheid en elke euthanasieve invaartsplechtigheid kan hoogomgevingslijdzaam bijgestaan en helderinzichtelijk medegedragen worden zodat het gemeenschappelijke innerlijke bevrijdingsgebeuren eindelijk aanschouwelijk gemaakt wordt en volledig ultrasociogeneratief kan medebeleefd worden. Elke USHW-presentatie/meditatie wordt ultrasociogeneratief gegeven zodat elkeen de vele talentverheffende afscheidsmogelijkheden leert kennen van een omgevingsbelichaamde en dus hoogtransitieve uitvaart/invaart. Voorbereidene thanatobiomologische sessies zijn zeker mogelijk zodat een zekere geoefendheid tijdens de plechtigheid kan medegenomen worden. Inzichtelijke uitvaartsdiensten behoren tot de toekomstmogelijkheden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrasociobio•eco•geomologie ea.

GOU Gespecialiseerde Omgevingsintegratieve Uitvaartsverzorgingen ( Intertraumatief / Interlandschapstraumatief // Intergenerationeel / Interlandschapsgenerationeel // ea. )

OUii Omgevingsverheffende Uitvaartsvergeestelijkingen (UKHW)