Vrije Postume Volksschool Kalis (VPVK) Hoogbegaafdheids- en hoogsensitiviteitsbegeleiding – Vrije Transpostume Volkshogeschool Dispargum (VTVD) Hoogsensitiviteits- en hoogtransitiviteitsbegeleiding – Vrije Transplasmapostume Volks•Landschapsuniversiteit Borea (VTVLB) Hoogtransitiviteits-, hooggenerativiteits- en hooglaborativiteitsbegeleiding

Elk dezer heldertalentopleidingen zijn teletransitief en telegeneratief van aard door de enorme geïntegreerde kennisoverdracht die noodzakelijk is voor omgevingsspontaan celbewustzijnsvergeestelijkingsonderricht.

De namen der scholen en universiteiten zijn vergeten oudlandschapsplaatsnamen die mee in het teletransitieve onderricht geïntegreerd zijn.

Elke presentatie/meditatie is mogelijk en wordt macro- en ultralaboratief gegeven.

Zeer velen volgen vrij dit spontaan transpostuum telehoogtransitief en telehooggeneratief heldertalentonderwijs.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrosocio/econobio/eco/geomologie ea.

Diepomgevingsbelichaamd Kinder-Burgerberaad De Rondedans – Macrolaboratief Kosmobioeco/geomologisch Tele-onderwijs (MKbeT I/II/III)

Elke (grotere) landschapsentiteit zal een eigen kosmobioecomologie tot zelfs kosmobiogeomologie bevatten die volledig (omgevings)celbewust raadpleegbaar en mede-invulbaar zullen zijn wat macrolaboratief onderwezen kan worden. Elke MKbeT-presentatie/meditatie wordt macrolaboratief gegeven zodat elkeen inzicht krijgt in deze vele nieuwe celpolitieke heldertalentmogelijkheden van elk geïntegreerd (groter) dieplandschapsgeheel met al zijn/haar hoogtransitieve/-medelijdzame (volkeren)vertegenwoordig(st)ers. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrobioecomologie Macrobiogeomologie ea.

Transitief Empathie Onderwijs (TEO) Het Inzichtsgevoel – Macrotransitief Diep-Empathisch Onderwijs (MEO I/II/III)

Elke vorm van empathie en diepe empathie kan macrotransitief onderwezen worden. Hieronder rekenen wij de (kern)gezinsempathie, schoolbankenempathie, omgevingsempathie, natuurempathie, wetenschapsempathie, sociale empathie, politieke empathie, ideologische empathie, godsdienstempathie, planetaire empathie, lunaire empathie enzoverder. De diepte-empathische celbeleving is afhankelijk van de interessesferen der toehoorders maar ook alle vormen van kombinatie-empathie tot zelfs computerempathie zijn mogelijk. Elke MEO-presentatie/meditatie wordt hoogtransitief gegeven zodat elkeen de enorme diepgang leert kennen van onze empathische (diepte)talenten en dito omgevings(-)talenten. Ook elke ‘anomalisch-empathische beleving’ kan bevraagd en onderwezen worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macroempathobio/eco/geomologie ea.

Statuut voor Hoogandersbegaafden Het Celweten – Macrotransitief Helderomgevingszintuiglijk Tele-onderricht (MHozT I/II/III)

Elke hoogandersbegaafde is aktief in spontane omgevingsintegraties en dit op vele verschillende verborgen niveaus (tegelijkertijd) zoals in kennis, sensitiviteit, transitiviteit tot zelfs generativiteit. Dit voortdurend technisch-integratief handelen is zeer vermoeiend tot zelfs verwarrend omdat er bijna nooit omgevingsmedewerking is van andere hoogbegaafden en deze mensen een duidelijke nood hebben aan sociale herkenning en erkenning. Elke MHozT-presentatie/meditatie wordt sterk macrotransitief gegeven zodat elkeen leert begrijpen hoe komplex deze fijnstoffelijke handelingen/ontmoetingen eigenlijk zijn en welke nieuwwetenschappelijke namen we hen zouden kunnen toedichten tot zolang de goegemeente er mee wilt opstaan. Ook een ontwerpstatuut wordt aangereikt zodat de bevoegde instanties hierrond meer genuanceerd zouden kunnen leren nadenken. Vooral jonge hoogandersbegaafden hebben nood aan een respectleefloon zodat zij niet nodeloos moeten verdwalen in onze zeer ontoereikende leerhulp- en zorghulpverleningen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macroenergobio/eco/geomologie ea.

Wetenschapsintegratie Het Aartslijden – Macrotransitief Wetenschapsintegratief Tele-onderwijs (MWiT I/II/III)

Elke (sterre)wetenschap en elke (quantum)computerwetenschap ooit kan cellulair geïntegreerd worden waarbij een zeer geconcentreerd edoch anomalisch lijden kan ontstaan op zowat alle plaatsen in het lichaam. Elke MWiT-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen een oorzaaksinzichtelijke rondreis leert te maken doorheen deze zeer eigentijdse (hogere) pijnen die allen verklaarbaar en mededraagzaam zijn. Elkeen die deze celpijnen ervaart kan steeds beroep op mij doen via bezoek (TTR), mail, LIpmail, telefoon en brief. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macroalgobio/eco/geomologie ea.

Algoanomalieheemkundige Kring Robotica

Omgevingsbelichaamd Tele-Transitief Onderwijs (OTTO) – Macrotransitief (Hoger) Empathisch Onderwijs (MHEO I/II/III)

Alle onderwijsvormen kunnen ook tegelijkertijd transitief aangeboden worden waardoor het empathisch vermogen van het innerlijke Celbewustzijn volledig leert uittegroeien met het integrale verstandelijke kennislichaam. Deze nieuwe ‘Kosmische Celsymbiosis’ wordt reeds op verschillende Volksuniversiteiten in Vlaanderen en ver daarbuiten spontaan aangeboden door diepenergetische geoefende transitieven die allen nieuwe heldervoelende oplossingen gezocht hebben voor een nieuwe intelligente Celverbondenheid met alle vormen van Leven en Omgevingsleven. Elke MHEO-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen zicht krijgt op de vele Celtalentmogelijkheden van dit diepgevoelige Levende overdrachtsonderwijs. Elke leerkombinatievoordracht is aanvraagbaar. Tot genoegen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrobio/eco/geomologie ea.

Paroemionymie Den Helm – Macrotransitief Spreekwoordnaamkundig Tele-onderwijs (MSwT I/II/III)

Elke (oud)spreuk ooit kan (palaeo)paroemiologisch/(-)-nymisch gevonden en geïntegreerd worden. Elke MSwT-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen leert begrijpen dat spreuken hun zeer specifieke ontstaanstoedrachten kunnen heroproepen en vooral bijkomend kunnen geïntegreerd worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macro(palaeo)nymobio/eco/geomologie ea.

Primordiale Isotopenvervalslang Typhoeus* – Macrofluïdotransitief Psychokosmofysicochemisch Tele-onderwijs (MPkT I/II/III)

Alle primordiale isotopen en hun onderlinge vervalcodexen kunnen macrotransitief onderwezen worden. Elke MKfT-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen de (kosmische) vervaltechniciteiten en hun (macro)cellulaire integraties leert begrijpen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macroisokosmobio/eco/geomologie ea.

*Reusachtig slangengedrocht met honderd vuurspuwende drakenkoppen, fonkelende ogen en schrikwekkende stemmen.