Opleiding in de Sentio, Sapio en Percipio (OSSPi) – Ultrageneratief Kosmosentiobiologisch Transwijs (UKsbTi)

Elke helderzintuiglijke (omgevings)frekwentie kan ultrasentiogeneratief onderwezen worden. Elke UKsbT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrasentiogeneratief gegeven zodat elkeen het spontane helcelgevoel, het spontane heldercelweten en de spontane heldercelwaarneming leert overschouwen en spontaan helder(omgevings)krachtig leert belichamen. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrasentiobio/eco/geomologie

OSSPii – Ultrageneratief Kosmosapiobiologisch Transwijs (UKsbTii)

Ultrasapiobio/eco/geomologie ea.

OSSPiii – Ultrageneratief Kosmopercipiobiologisch Transwijs (UKpbT)

Ultrapercipiobio/eco/geomologie ea.

PET Primordiale Energetische Hemellandschapsuniversiteit Terra

Verlichamelijkingsarbeid der Primordiale Planeetkernen (VPPi) – Ultrageneratief Biokosmogeologisch Transwijs (UBkgTi)

Elke primordiale (dwerg)maankern en elke primordiale (dwerg)planeetkern en primordiale reuzenplaneetkern kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UBkgTi-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen de enorme komplexiteit van dit hemelondernemen tot Hemelmens leert helderschouwen en heldervoelen. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrins & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrabioexogeomologie ea.

VPPii Verlichamelijkingsarbeid der Primordiale Planetoidenkernen – (UBkgTii)

IMPP Integratie der Medicoastrologische Planeetkern- en Planetoidekernpsychologieen – (UEkgT)

PET Primordiale Energetische Hemellandschapsuniversiteit Terra

Hemelduiding der Ongekende Hemellichamen (HOH) – Ultrageneratief Kosmoheliologisch Transwijs (UKhT)

Elke ongekende Solaire hemellichaamplaats en hemellichaam(plaats)structuur kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UKhT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen de reisvisionaire mogelijkheid krijgt het ongekende persoonlijke interesseveld te helderbeschouwen en te helderbetasten zodat nieuwe ultrabiodynamieken kunnen ontstaan. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

(Nina links Pleione/Noma•Nomi rechts Algiedi/Thora links Ain)

IPSS Integraties der Planetaire en Solaire Seizoenen – (UCkhTi)

IPSM Integraties der Planetaire en Solaire Manifestaties – (UCkhTii)

PET Primordiale Energetische Hemellandschapsuniversiteit Terra

Integratie der Energetische Verlieskunde (IEV) – Ultrageneratief Psychoneurobiologisch Transwijs (UPnbT)

Elke vorm van psychoenergetische (omgevings)rouw annex (-)verlies kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UPnbT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrapsychogeneratief gegeven zodat elkeen de psychoenergetische wijdsheid leert helderschouwen en helderbegrijpen van het zogezegde lineaire rouwen en lineaire verliezen waardoor onze quantum(-)- en katum(neuro)biologische essenties eindelijk cellulair kunnen geintegreerd worden. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrapsychoneurobio•eco•geomologie

IEVD Integratie der Energetische Verlieskunde mbt Dieren – (UPnzbT)

IEVP Integratie der Energetische Verlieskunde mbt Planten – (UPnfbT)

IEVS Integratie der Energetische Verlieskunde mbt Schimmels – (UPnmbT)

IEVM Integratie der Energetische Verlieskunde mbt Mineraalkristallen – (UPnmbT)

IEVL Integratie der Energetische Verlieskunde mbt Landschappen – (UPneT)

IEVO Integratie der Energetische Verlieskunde mbt Oudlandschappen – (UPpneT)

PET Primordiale Energetische Hemellandschapsuniversiteit Terra

Integratie der Pure Vergeestelijking (IPV) – Ultrageneratief Kosmokorfologisch Transwijs (UKkT)

Elke pure vormvergeestelijking der Cel kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UKkT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief onderwezen zodat elkeen het puurgeestelijk Leven leert onderscheiden voorbij het codexaalgeestelijke dat enkel hierarchisant en electriserend was. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrakorfobio.eco.geo•heliomologie eva.

IRR Integratie der Reuzenrassen en hun Reuzenrastalen : Op aanvraag.

INKG Integratie der Nationale Kosmoegoische Gevoeligheden : Rusland CUTi / Israel NCLi•CAgNMg / Eritrea LiCAu / Iran CSiKCuEtyleen / Afghanistan CCuUN / Azerbeidzjan CScSiAcetyleen / Witrusland CULiMg / Brunei CCuSi / China LiCNTi / Congo LiCuAlRn / Egypte CMgSiTi / Ethiopie ThCCmU / Guinea CHAgAl / Soedan CIrAsGranaat / Tibet SeTiNCu / West-Sahara CCrMgK / Yemen MnUPuI / UAE UCBhAr / Uzbekistan CPuFeLi / Uganda AlMnCuC / Turkmenistan LiSeCN / Thailand MgCuBe / Syrie CSiHgN / Tadzjikistan LiCUAg / Somalie BPuCO / Saoedi-Arabie ZiCCaN / Rwanda LiBeBMetyleen / Qatar OVZrUreum / Oman ArAuNEtyleen / Noord-Korea PuAsOH / Myanmar ThCeCO / Lybie PnHgFe / Mali HgSiAl / Kyrgystan LiUPt / Laos INbN / Ghana CMnCuLi / Kazachstan PuMgSiC / Irak BaNiZiAl / Jordanie PuCDiamant / Haiti COPropyleen / Gabon BaNC / Djibouti BrSnO / Equatoriaal Guinea HMnKZi / Cuba CIrCe / Chad HOMgAgaat / Kameroen CMgAluin / Burundi LiNAlAg / Bahrein PuBC / Algerije CSrOAcetyleen / Angola ThLiCSn / Nicaragua CHArAl / Cambodja BBeNO / Zuid-Soedan CCuLi

Geesthemelkundige Kring Terra

Duiding en Integratie der Heldertalenten (DIH) – Ultrageneratief Kosmobiologisch Transtalentwijs (UKbTt)

Elk persoonlijk en gezins- of omgevingspersoonlijk heldertalent kan ultrageneratief geduid en onderwezen worden. Elke UKbTt-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen de persoonlijke heldertalenten en helderomgevingstalenten kan inschouwen en onderzoeken zodat integratievertrouwen en spontaantalentonderwijs kan gevonden en helderbeleefd worden. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Jloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultraexobio•eco•geomologie

DIHH Duiding en Integratie der Hogere Heldertalenten – (UKeTt)

DIPH Duiding en Integratie der Primordiale Heldertalenten – (UKgTt)

Integratie der Primordiale Antimaterie (IPA) – Ultrageneratief Antibiologisch Transwijs (UAbT)

Onze Egoische Structuren werden geleid door Primordiale Anti.Atomen (-H/-He/-Li) die eindelijk ultrageneratief onderwijsbaar zijn. Elke UAbT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen deze kosmische en primordiale (atomaire) ego’s leert helderschouwen en helderweten. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

IAKE : Integratie•aspecten der Antimaterie der Kosmisch Ego : Op aanvraag.

IAPE Integratie•aspecten der Antimaterie der Primordiaal Ego ; Op aanvraag.

IAPAE : Integratie•aspecten der Antimaterie der Primordiaal Atomair Ego : Op aanvraag.

Integratie der Traditie der Ooievaarsbeet (ITOi) – Ultrageneratief Neurobiologisch Transwijs (UNbT)

Elke psychoenergetische hersenbalkroof ooit kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UNbT-prsentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief onderwezen zodat deze Saturniaanse rooftraditie kan geschouwd en cellulair geintegreerd worden. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultraneurobio•eco•geomologie

ITOii/ITOiii/ITOiiii Integratie der Traditie der Orgaanklok, Orgaanmeridianen en Orgaanreflexzones a/b – Ultrageneratief Chrononeurobiologisch Transwijs (UCnbTi/ii/iiia•b)

Ultrachrononeurobio•eco•geomologie

IQ / IKi / IT/ IKii : Integratie der Quantumexobiologie / Integratie der Katumexobiologie* / Integratie der Tachyonexobiologie / Integratie der Katyonexobiologie**

*Spiegelquantumbiologie

**Spiegeltachyonbiologie

(Katoptro- is Grieks voor spiegel)

Integratie van het Primordiaal Atomair Ego (IPAE) – Ultrageneratief Chemoglactologisch Transwijs (UCgTi)

De Kosmoatomaire Melkwegcodex kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UCgT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen deze macrocodexale constructie leert helderschouwen en heldervoelen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmai.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrasocioglactomologie ea.

Antihemelkundige Kring Homerus

AIM Abd-al Rahman Al Sufi Instituut voor Melkwegmystiek – (UCgTii)

IIM Ibn Yunus Instituut voor Melkwegmystiek – (UCgTiii)

UIM Ulug Bey Instituut voor Melkwegmystiek – (UCgTiiii)

Oprichten van Solaire Ondernemingsbelichamingsraden (OSO*) – Ultrageneratief Kosmoeconoheliologisch Transwijs (UKehT)

Elke Zon van ons viervoudig Zonnenstelsel kan in ondernemingsbelichamingsberading ultraheliogeneratief onderwezen worden. Elke UKehT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief onderwezen zodat elkeen deze komplexe heldertalentverantwoordelijkheden leert helderbegrijpen en helderomgevingsbelichamen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

De Wereldgeneratieven

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

*De Vergeestelijking van ons Quadruppel Zonnensysteem reikt vele nieuwe heldertalenten en helderreistalenten aan die onze kosmosociobio/ecodynamische evolutie(s) zullen bespoedigen want allen eenheidslievend en -makend. De doorwerking op alle Levensdelen wordt dus groter naarmate jouw omgevingsbelichaming diepinklusiever en breedlijdzaamdragender wordt wat zeer sterk zal blijken doorheen oa nieuwe onvoorwaardelijke ontmoetingen op alle oorzaaksnzichteljke en exoenergetische niveaus.

OGO Oprichten van Glactaire Ondernemingsbelichamingsraden – (UKegT)