Primordiale Atomaire Evolutie Integratie (PAEI) Het Geestzijn – Ultrageneratief Macrokosmobiologisch Tele-Onderwijs (UMkbTO)

Elke geestatomaire evolutie kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UMkbTO-presentatie/meditatie wordt ultrageneratief aangereikt zodat elkeen kan/leert kennismaken met de VOAs☆ of Verwerkelijkte Oeruniversele Atomen die evolutionair verlangd worden vanuit VBOs◇ of Vergeestelijkte Biovisionaire Omgevingscelbelevings(reis)ervaringen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

Ultrabio/eco/geomologie ea.

☆Geesttitanium bijvoorbeeld verlangt verkend te worden via het leren helderinvoelen van titaniumhoudende mineraalkristallen die bv ook Geestsilicium bevatten om via samenverlichamelijking de betreffende geestatoompsychologieen te leren bevatten. Oudvulkaanlandschappen kunnen vervolgens de betrokken atomaire omgevingsbekwamingen aanreiken waarna Neptunus de hogere geestplanetaire Titaniumpsychologie kan heldervervolledigen. Ook Geestberyllium is hierin medehelderbehulpzaam.

◇Elke VBO is geestelementair duidbaar wat velen kan helpen zeer specifieke atomaire geestcelpaden te kiezen zodat onze puurgeestelijke Moederplanetaire Evolutie eindelijk hoger kan schakelen. Elke geestatomaire duiding/celhulp is aanvraagbaar/beschikbaar. Een ’Geestatoomkundeboek’ volgt later.

PAGI Primordiale Atomaire Groepsevolutie Integratie

TWLZ Transpostume Wereld•Landschapsuniversiteit Zirkonium OGGO

EVA/WVA Earth Value Academy / World Value Academy OHHOi/ii

Diepbelichaamde en Diepomgevingsbelichaamde Celbeleving DDC Het Geestcelklankdom – Ultratransitief Nucleobio/ecologisch Tele-Onderwijs (UNbeTO)

Elke (diep)celklank(stroom) en elke (-)omgevingscelklank(-) kan ultratransitief onderwezen worden.

Pierre

Ultrasonobio/eco/geomologie ea.

Sonobioecochemie Sonobiogeochemie / Sonobioecofysica Sonobiogeofysica

GCB Geestelijk Sonocytomologisch Ondernemingswijs

NBO Nucleaire Belichamingsbeleving en Omgevingsbelichamingsbeleving

Pisces-Cetus Superkluster Komplex Integratie PCSKI – Ultralaboratief Chemisch•Klustrologisch Tele-Onderwijs (UCKTOiiii)

Elk melkwegfilament en/of elke melkwegmuur en/of elke leegte* kan ultralaboratief onderwezen worden.

Pierre

Pisces-Cetus Superkluster SO / Perseus-Pegasus Keten PO / Pegasus-Pisces Keten HCl / Sculptor Regio NO / Laniakeia Superkluster CO

*Lokale Leegte H / Noordelijke LL C / Zuidelijke LL O / Reuzeleegte CO / KBCleegte Ti / Bootesleegte TiO2 / Canis Majorleegte D / Columbaleegte HS / Comaleegte B / Corona Borealisleegte Li / Eridanusleegte Fe / Eridanussuperleegte Ni / Zuidelijke Eridanusleegte Sn / Fornaxleegte Hg / Herculesleegte Be / Hydraleegte H / Leoleegte C / Microscopiumleegte Aluin / Ophiuchusleegte Ti / Pegasusleegte U / Perseus-Piscesleegte He / Sagittariusleegte CO2 / Sculptorleegte Si / Taurusleegte D2O

H-CB Grote Muur Mn / Reuze GRDring O3 / ’De Grote Ark’ Au / Sloan GM HF / Zuidpoolmuur K / Koning Ghidorah SK Pb / Boss GM Mg / Perseus-Pegasusfilament C3 / CfA2 GM Ag / Saraswati SK Na / Bootes SK Cu / Horologium-Reticulum SK TiO / Laniakeia SK U / Hyperion PSK Al / Draco SK Ca / Great Attractor O3 / Shapley SK CO / U1.90 Rn / Lynx-Ursa Majorfilament Ar / Sculptormuur C

Virgo•Superkluster Integratie VSI – Ultralaboratief Chemisch•Klustrologisch Tele-Onderwijs (UCKTOii)

De Virgosuperkluster kan zoals elke super- en/of hyperkluster ultralaboratief onderwezen worden.

Pierre

Virgo A HCl / Virgo B NaCl / Virgo C C3 / NGC 4216 B / M88 Hg / M89 Ca / M58 Na / M84 Benzeen / M85 Benzeen / M91 Ethyleen / M100 Benzeen / S Wolk Aluin / N Wolk Aluin / Virgo E Ni / M58 Sr / M59 Azijnzuur / M61 P / M86 P / M90 C / M98 CO / M99 CO / NGC 4216 K / NGC 4262 Fe / NGC 4435 Sn / NGC 4438 Cu / NGC 4450 B / NGC 4526 P / NGC 4527 P / NGC 4550 Ar / NGC 4567 Rn / NGC 4568 Rn / NGC 4571 C / NGC 4651 C / NGC 4654 Al / NGC 4206 Li / NGC 4222 Li / NGC 4477 Ca / NGC 4473 D2O / NGC 4461 Na / NGC 4458 NaCl / NGC 4536 Si // NGC 3672 U / NGC 2841 Be / NGC 5907 Benzeen / NGC 2997 He / NGC 5643 O